Crypto blijkt razend populair in dit Europese land

Louise de Graaf


Verschillende landen laten uiteenlopende niveaus van crypto-adoptie zien. In Argentinië en Turkije, waar de inflatie de pan uit rijst, is het percentage crypto-bezitters bijvoorbeeld gigantisch hoog. Tegelijkertijd wordt crypto in zeer arme landen van Afrika en Azië nog maar weinig omarmt. Een nieuw onderzoek heeft gekeken naar de huidige stand van zaken in Frankijk, en de resultaten zijn verrassend positief.


📈 Bitcoin mining: Veilig thuis, geen technische kennis nodig!

  • Advertentie
  • Rollman Mining

Crypto populairder dan aandelen

Een recent onderzoek van de Franse toezichthouder voor de financiële markten, de Autorité des Marches Financiers (AMF), en de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO) heeft gekeken naar het investeringsgedrag van inwoners uit Frankrijk.

Allereerst bleek uit een steekproef van 8.456 mensen dat 24 procent ten minste één beleggingssproduct in bezit heeft. De helft van alle investeerders heeft bovendien aangegeven sinds 2020, na de start van de COVID-pandemie, te zijn begonnen met investeren. Deze groep vertegenwoordigt 12 procent van de totale volwassen Franse bevolking.

Vervolgens werd er gekeken naar de specifieke activa die Fransen in bezit hebben. Vastgoedfondsen kwamen als ‘winnaar’ uit de strijd. 10,7 procent van de investeerders gaven aan hier hun geld in te hebben.

Crypto kwam met een percentage van 9,4 procent uit op een 2e plek. Individuele aandelen werden op plek 3 gezet. 7,3 procent van de investeerders gaven aan individuele aandelen te hebben.

Slechts 2,4 procent van de investeerders zeiden in Exchange Traded Funds (ETF’s) te investeren. Dit vormt een significant en verrassend contrast met digitale activa.

Nieuwe investeerders neigen naar crypto

Er werd bovendien verder onderzoek gedaan naar de ‘nieuwe’ investeerders, ofwel degenen die na de uitbraak van het coronavirus zijn begonnen met investeren.

Uit de resultaten is gebleken dat deze nieuwkomers meer interesse hebben getoond in crypto-activa, zoals bitcoin (BTC) en ethereum (ETH), dan degenen die vóór de pandemie al hun geld hadden geïnvesteerd. Om precies te zijn bezit 54 procent van de nieuwkomers crypto, terwijl bij de eerdere investeerders dit percentage gelijk staat aan 25 procent.

Het profiel van deze nieuwkomers is overwegend mannelijk en jong. 63 procent is namelijk tussen de 25 en 34 jaar oud.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment